Thay Pin iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

300.000

STT Tên Model Thay pin
1 iPhone 6 Loại Zin 300.000 ₫
Loại Dung Lượng Cao 350.000 ₫
2 iPhone 6 Plus Loại Zin 350.000 ₫
Loại Dung Lượng Cao 400.000 ₫
3 iPhone 6S Loại Zin 300.000 ₫
Loại Dung Lượng Cao 350.000 ₫
4 iPhone 6S Plus Loại Zin 350.000 ₫
Loại Dung Lượng Cao 400.000 ₫
Đặt hàng nhanh Cách nhanh nhất để chúng tôi phục vụ bạn sớm hơn!